O agentuře Print


 

Agentura PAMAD  vznikla v roce 1998, kterou založila Věra Hýbnerová – soukromá porodní asistentka, která pracovala od roku 1979 – 1990 v porodnici Kroměříž a od roku 1990 – 1996 v porodnici Přerov.

Od roku 1996 přešla do soukromé sféry a v roce 1998 založila agenturu PAMAD a začala vzdělávat další porodní asistentky pro tuto  činnost .

Pro tuto práci se potřebují porodní asistentky vzdělávat, protože naše porodnictví je jen jednostranně zaměřeno jen na to, co lékař naordinuje a není zde prostor pro přirozený porod.

 

Na Institutu dalšího vzdělávání jsem si doplnila specializační kurs pro porodní asistentky a kurs cvičení a plavání pro těhotné.

 V roce 1999 -2000 jsem absolvovala speciální kurs – Projekt Atlantis, kde se prvních 15 porodních asistentek naučilo, jak vést předporodní kursy.

Absolvovala jsem stáže v Anglii, Dánsku, Norsku a Švédsku, kde jsme se seznámily s prostředím státních  a  soukromých  porodnic a porodních domů.

Nejvyšším možným vzděláním pro vedení přirozeného těhotenství, porodu a následné péči o šestinedělku  v ČR jsou kursy Barbary Kocfeld  (německá porodní asistentka, která vzdělává porodní asistentky v celé Evropě).

Tento kurs byl pořádán ve spolupráci s Evropskou unií a Magistrátu  hlavního města Prahy v porodním domě  U Čápa v Praze. Tyto kursy navštěvuji od roku 2004

 

Na několika mezinárodních konferencích jsem získala materiály a kontakty, jak si vzdělání o přirozený porod rozšířit.

Všechny informace a materiály z těchto vzdělávacích programů využívají všechny kolegyně v agentuře PAMAD, které vedou kursy předporodní přípravy

 

Jedna porodní asistentka není schopna kvalitně zajišťovat komplexní  péči  pro těhotné, rodičky a šestinedělky  . proto  se sdružil tým porodních asistentek, které chtějí pečovat a zajišťovat kvalitní služby všem těhotným, rodičkám a šestinedělkám.

 

Agentura  PAMAD má  od roku 1996 smlouvu s pojišťovnami: 111,211,213,201,207,205 - na některé kursy přispívají 500,- 15OO,- Kč

 

Vedeme  těhotenskou poradnu,doprovod k porodu a poporodní návštěvní službu.

 

Agentura pořádá i vzdělávací kursy pro porodní asistentky.

 

Adresa sídla agentury: 

Hýbnerová Věra - PAMAD - Masarykova 253, 768 11 Chropyně,

IČO: 473 34 754

IČZ: 92 274 000

Č. účtu:   165499348/0300

 

Naše provozovny: KROMĚŘÍŽ, PŘEROV,TOVAČOV, PROSTĚJOV, OLOMOUC 

 Kroměříž, Kojetínská 1220, PAMAD, KoTě o.p.s.

 

Last Updated ( Saturday, 10 August 2019 16:34 )